Home » Disclamer

Artikel 1 definities

 • Website: www.laurenz-art.nl en alle onderliggende pagina’s;
 • Gebruiker: bezoekers van de website;
 • Bedrijf: Laurenz Ontwerp en Beheer BV de bevoegde uitgever van de webpagina;

 

 Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. 

 • Laurenz Ontwerp en Beheer BV werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.
 • Laurenz Ontwerp en Beheer BV heeft al het mogelijke gedaan om (alle) rechthebbenden op gebruikt beeldmateriaal te bereiken en toestemming te verkrijgen. Mocht u van mening zijn dat auteursrechtelijk beschermd beeldmateriaal van u gebruikt is, dan dient u direct contact met ons op te nemen.
 • Laurenz Ontwerp en Beheer BV geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.
 • Laurenz Ontwerp en Beheer BV biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.
 • Laurenz Ontwerp en Beheer BV is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt;
 • Laurenz Ontwerp en Beheer BV verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleent;
 • Laurenz Ontwerp en Beheer BV kan niet aansprakelijk worden gesteld welke schade dan ook gdoor het gebruik van de informatie op onze website;
 • Laurenz Ontwerp en Beheer BV zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. Laurenz Ontwerp en Beheer BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar website;
 • Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website;